Links

De Btw Listing

De officiële informatie over de jaarlijkse Btw Listing (site Fod Financiën).

Btw Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie

Controle van de correctheid buitenlands Btw nummer (VIES)

Subsidiedatabank

Tool welke u helpt wegwijs te geraken in het kluwen van subsidies en ondersteunende maatregelen

Controle inhoudingsplicht aannemers Belastingen & Sociale Zekerheid

Controleer de inhoudingsplicht Belastingen & Sociale Zekerheid alvorens u uw aannemer betaalt.

MyPension

Het pensioenportaal van de overheid, waarin je gegevens vindt over je wettelijke pensioenrechten en aanvullende pensioenplannen.

MyMinfin

Raadpleeg uw fiscaal dossier online, u dient aan te loggen met authenticatie dus met uw Eid kaart en Pin code.

Kbo

Opzoeken gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Info Eetwareninspectie

De officiële site van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Rijksdienst voor pensioenen

De officiële site met info over pensioenen

Info van de RVA

De officiële site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (info over tijdskrediet, werkloosheid,...)

Het Geregistreerd Kassa systeem

De officiële informatie over de toepassing wetgeving nieuwe kassa (site Fod Financiën).

Aanvraag nieuwe pincode identiteitskaart

Vraag uw nieuwe code elektronische identiteitskaart online aan.

Indexcijfers

Indexcijfers voor bv. huurindexatie